Inspiration DialogVærktøjet

Her finder du inspiration til hvad DialogVærktøjet kan bruges til:

Måling af værdier og holdninger.

Startskud til en forandring eller punktum for en fuldendt proces.

Når rivalisering og misundelse er tabuiseret.

Der er utryghed og manglende tillid til hinanden.

Ledelsen har et ønske om at alle får virksomhedens værdier ind under huden.

Der mangler engagement og fælles retning. 

Der skal skabes rum for refleksion.

Der ønskes yderlige fokus på et område.

Der er mobning og mistrivsel eller måske mange sygedage.

Der skal påbegyndes implementering af Lean i virksomheden.

Kunderne klager over levering, og der mangler sammenhæng mellem salg og produktion.

Der har været en række afskedigelser, og der er uro blandt kollegaer.

Ledelsen vil gerne være verdens bedste og gøre det endnu bedre for medarbejderne.

Flere er ramt af stress, og der mangler overblik.

Ledelsen vil arbejde med værdi-regnskaber og sociale regnskaber.

Der er behov for fokus på at måle de bløde værdier.

Der er en stigende grad af interne misforståelser og dobbeltarbejde.

Der skal indsættes nye maskiner i produktionen og ledelsen ønsker involvering og engagement ligesom der er en række sikkerhedshensyn.

Konflikter og alliancer hersker og flere samarbejder fungerer ikke. Det blokere for proaktive handlinger og resulterer i brandslukning og beslutninger uden omtanke.

Det er svært at vide, hvem der er modarbejder eller medarbejdere. Der er opstået en hård tone uden taknemmelighed og arbejdsglæde.

Virksomheden ønsker blot en sjov og lærerig dag, der samtidig er et socialt omdrejningspunkt og giver medarbejdere en god oplevelse samtidig med at ledelsen får brugbare resultater.

Der er ønske om optimering af struktur og arbejdsgange.

Når temadagen skal gøre en forskel.