FAQ DialogVærktøjet

Hvordan sikrer vi os, at det ikke er et standard værktøj?

Det er med garanti, at DialogVærktøjets indhold forinden afholdelse er skræddersyet og drøftet med beslutningstagerne, der godkender dagens program før afholdelse.

Hvilke fokusområder skal vi vælge?

Det afhænger af den enkelte virksomheds behov. Se eventuelt under inspiration eller kontakt John Larsen for en uforbindende dialog.

Hvad koster en afholdelse

Det er skræddersyet til den enkelte, så prisen er individuel.

Hvor lang tid tager det at afholde ?

På 3 timer får medarbejderne en god oplevelse samtidig med at ledelsen får et godt billede af den aktuelle tilstand indenfor det valgte fokusområde.

Hvad kan DialogVærktøjet ellers bruges til ?

– Når lederen vil have fokus på et nyt område
– Et sjovt gå hjem møde med konkurrence
– Walk and talk med gruppe-picnic
– Temadag
– Teamudvikling
– Konference
– Drøftelse til beslutning hvis lederene vil involvere alle

NÅR MØDET I DET HELE TAGET SKAL GØRE EN FORSKEL!

Kan DialogVærktøj være startskud til en forandring?
DialogVærktøjet er perfekt til at sætte en forandring i gang.

Hvem skal deltage?

Både ledelse og medarbejdere, der er involveret i fokusområdet skal deltage. Hvis der ønsket fælles retning for hele virksomheden anbefaler vi at alle deltager. Alternativt kan der nedsættes et tværfagligt udvalg, der i samarbejde med ledelsen beslutter hvem der skal deltage.

 • Økonomiafdeling
 • Drift
 • Salgsafdeling
 • Produktion
 • HR
 • Bestyrelse
 • Mellemledere
 • Projektledere
 • Lean-gruppe
 • Konflikthåndterings-gruppe
 • Fokusgruppe som f.eks. sikkerhed,  trivsel, kundetilfredshed, borgerfokus
 • Hele virksomheden

Det sociale regnskab

Få hjælp til at udvælge værdier, der skal gøres op i tal.
I første omgang gang med en skræddersyet IRL version, hvor alle for en forståelse for hvordan tal omdannes og hvor de skal bruges.

Bagefter kan online-versionen implementeres, så det jævnligt sikres, at sociale budgetter læner sig op af de realiserede tal.

 • kortlægning af det sociale regnskab
 • udsagn, der skal måles på
 • aktuelle tilstand kontra ledelsens forventninger
 • fremtidige områder, der skal styrkes

Værdiregnskab

Et værdi-regnskab udvikles på baggrund af interne behov.
Ud fra hovedværdierne udvikler vi en række udsagn, der danner grundlaget for næste års værdiregnskab. Dette værdi-budget, arbejdes der med f.eks. gennem 3 årlige måder, hvor alle er involveret.

Med online-versionen kan det ske oftere – f.eks. hver måned.

 • værdi-budget
 • udsagn til drøftelse
 • måling af aktuelle tilstand
 • tal føres ind i regnskab