Ansæt eller tilbyd partnerskab til udvikler med power
– hjælp til at skabe personlig fremdrift og vækst

Udviklingskonsulent, P.A., mentor, personlig rådgiver / sparringspartner / spillende træner


Du har en virksomhed med behov for at
komme til næste niveau

Jeg hedder John Larsen og er bl.a. uddannet i medier, marketing, projektledelse, lean og beskæftigelse. Den røde tråd er at medvirke til at hæve niveauet i den mindre virksomhed og skabe relevante forbedringer med handlinger, der fungerer i praksis – herunder grundlaget for vækst!

Du får en loyal og erfaren sparringspartner, der medvirker til at samle dokumentation, beskrive, skabe strategisk overblik, overholde lovgivning, opsøge, afholde møder og afklarer fokusområder: administration, team, drift, økonomi, IT værktøjer, marketing, salg og bestyrelse.

Jeg kan typisk være bindeleddet omkring alt det du ikke når i virksomheden, mens du har stor ekspertise indenfor det idegrundlag du oprindeligt basserede virksomheden på. Sammen opnår vi nye delmål og skaber de ønskede resultater med fremdrift og livskvalitet til følge!

Brug min solide erfaring med at afklare, støtte i personlig udvikling, inspirere, forhandle og optimere koncept, optimere effektivitet, tiltrække opmærksomhed samt bidage til en realistisk udvikling og vækst af virksomheden.

Medbringer anbefalinger fra iværksættere, indehavere, virksomheder og organisationer

Mit særpræg er at forene den personlige drivkraft med det behovs- og forretningsorienterede og fremhæve kommende fokusområder. Endvidere at jeg selv deltager aktivt i dagligdagen og er velbevandret i at afklare behov, skabe match mellem interessenter og virksomheder samt være projektleder.

Ellers er jeg tilhænger af, at der er en voksen tilstede med tillidsbaseret ledelse og arbejdsglæde. Her kan jeg ved flere ansatte medvirke til at dokumentere og sikre intern involvering gennem workshop og fælles fremdrift.

John Larsen hjælper iværksættere og virksomhedsejere med at skabe grundlaget for forandringer og vækst.
– til gavn for ledelse, ansatte, kunderne og interessenter

Der kan anmodes om motiveret ansøgning & CV
Medbringer anbefalinger ifølge aftale